Tuinen

Ontwerp, aanleg, advies, onderhoud, projectmanagement en procesbegeleiding

 
Natuurlijk Tuinieren ontwerpt tuinen voor particulieren en bedrijven en legt deze aan, bij voorkeur in samenwerking met de klant.
Specialistisch werk kan eventueel uitbesteed worden aan  specialisten als een stratenmaker of een kraanbedrijf.

 

Werkwijze Natuurlijk Tuinieren

 
Ria overlegt met u als klant over de toekomstige tuin en verwerkt uitgewisselde ideeën in een gemeenschappelijk plan. Deze uitwisseling biedt veel leermomenten. Samen met u wordt een schets of ontwerp gemaakt, waarin de basis wordt vastgelegd, maar het resultaat wordt nooit precies overeenkomstig de oorspronkelijke tekening.
De tuin wordt samen met u aangepakt en daarbij wordt de ontwikkeling in de seizoenen gevolgd. De ontwerpschets is niets anders dan een basis, die gemakkelijk aangepast kan worden als blijkt dat iets tóch anders moet dan gedacht. Dat betekent dat de tuinen nooit in één seizoen klaar kunnen zijn.
Wanneer u deze aanpak wel ziet zitten, komen de ideeën samen en ontstaat er een enorm ‘wij-gevoel’. Zo’n tuin wordt gedurende het proces ‘onze tuin’ en een enorm voordeel daarvan is dat u ondertussen van alles over uw eigen tuin leert.